1. EGYSÉGES PIACI FELLÉPÉS, PIACI ELŐNYÖK KIAKNÁZÁSA A TAGSÁG RÉSZÉRE - KÖZÖS ÁRU- ÉS ENERGIABESZERZÉSEK

• Az MLSZKSZ a közös árubeszerzései során olyan, a piaci árszabáshoz képest lényegesen kedvezőbb csoport-kedvezményt ér el, amelyet a tagok egyenként nem tudnának elérni. A Szövetség a közös beszerzésben részt vevő tagok számára a részvétel díjmentes, ugyanakkor térítésmentesen energetikai szakértői és jogi tanácsadást is biztosít. A közös fellépés jog- és ellátásbiztonságot is jelent: olyan megállapodást köt az MLSZKSZ, amely kiküszöböli az alul- és a túlfogyasztásból eredő kockázatokat, a szerződéses feltételeket mi határozzuk meg.

• Eredmény: A közös gáz és árambeszerzés során a szövetség eddig mintegy 354 millió forint értékű költség-megtakarítást ért el tagvállalatai számára.

• Jövőbeli tervek: távközlési szolgáltatások (ezt is már elkezdtük, de lehet még csatlakozni), biztosítás, gép-jármű gumiabroncsok (ez most indul) közös beszerzése.

 

2. EGYSÉGES ÉRDEKKÉPVISELET

• Az MLSZKSZ jelenleg olyan ország-stratégiai nagyprojektek kidolgozásán és szakmai, szakpolitikai egyeztetésén dolgozik, mint például: a V0 projekt, amelynek előkészítése határidőre és költségkereten belül megvalósult (1,2 milliárd Forint értékben), azóta már a megvalósítását a Kormány is kiemelt programként kezeli; a magyar intermodális szállítás helyzetének elemzése, a Záhony térség fejlesztési előkészítése, city-logisztika, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat aktualizálása és még jó néhány hasonló program. Ezek a programok az egész hazai logisztikai ipar "helyzetbehozását", új üzleti lehetőségeinek megteremtését és a hazai logisztikai szolgáltatók versenyképességének javítását célozzák.

• Az MLSZKSZ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnereként 2007 óta részt vesz a logisztikai célú európai uniós pályázati kiírások előkészítésében és véleményezésében. A tagok naprakészen, sok esetben még a pályázati kiírás megjelenése előtt értesülhetnek annak tartalmáról és a szövetség ingyenes tanácsadással is segíti a pályázást. Az MLSZKSZ tagjai összesen 8,8 milliárd forint uniós forrást nyertek el az elmúlt 6 év alatt.

• Az MLSZKSZ 2006-ban felülvizsgálta és újrafogalmazta a magyarországi logisztikai központok minősítési rend-szerét, amelyet a Logisztikai Egyeztető Fórum (a teljes logisztikai szakma képviselve) és a szakpolitika is elfogadott. Egyes elemeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is beépítette pályázati kritériumrendszerébe. A minősítéssel rendelkező szolgáltatók jóval nagyobb eséllyel indulnak az uniós és egyéb pályázatokon – a minősítési rendszer aktualizálása jelenleg folyamatban van.

• Az MLSZKSZ 2002 óta szervezője a Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferenciának, ahol a legfontosabb nemzetgazdasági súlyú kérdéseket tekintik át az iparág képviselői. A konferencia alkalmat teremt a logisztikai szektor szereplői számára, hogy erősítsék szakmai kapcsolataikat, párbeszédet folytassanak egymással, va-lamint új ismereteket szerezzenek.

• Az MLSZKSZ kiállító szervezetként rendszeresen képviseli tagjait közös standdal a müncheni „TRANSPORT LOGISTIC” nemzetközi konferencián és szakvásárokon.

• Az MLSZKSZ alapító tagja a logisztikában érdekelt hazai szakmai szervezeteket tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórumnak. Az MLSZKSZ által képviselt vállalatok álláspontja a LEF tagjaként is megjelenik mindazon fórumo-kon, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések megvitatásra, döntés előkészítésre vagy döntésre kerülnek.