A park első, 40 ezer négyzetméteres csarnoka (ECS1) a repülőtér vonzáskörzetének egyik legna-gyobb egybefüggő csarnoka flexibilitása miatt logisztikai, raktározási és ellátási feladatokra is al-kalmas. A multifunkciós, prémium csarnokot 2022. decemberében kulcsrakészen adja át bérlőinek a CTP Magyarország.

Az „emberközpontú” óriás

A CTP új logisztikai központja, a CTPark Ecser a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen szom-szédságában és több jelentős gyorsforgalmi út által határolt területen, illetve azok közvetlen közelében valósul meg (M0, M3, M4, M5). A főváros közelsége, valamint a néhány kilométeren belül elérhető vál-tozatos szállítmányozási formák – légi, közúti, kötöttpályás és vízi közlekedés – kombinálhatósága egye-dülálló csomópont Magyarország és a környező európai gazdaságok között, elősegítve a gyors áruforgal-mat, valamint a kevesebb környezeti terhelést.

„Az e-kereskedelem expanziójával összhangban igyekszünk olyan korszerű ipari ingatlanokat kialakíta-ni, amelyek megfelelnek a jövő elvárásainak. Az új utak és megoldások keresésében pedig teljes gőzzel megyünk előre!” – mondta dr. Gondi Ferenc, a CTP magyarországi vezetője.
Az első, ECS1 épületben a bérlők számára már 5 000 m²-től elérhetők a legmodernebb technológiával, innovatív megoldásokkal és a fenntarthatóság jegyében elkészült raktárak. Az úgynevezett CTSpace épü-lettípusnak köszönhetően a CTPark Ecser a partnerek széles rétegének kínál ingatlanterületet logisztikai műveletekhez, elosztó központokhoz vagy ellátási lánc csomópontokhoz.
A CTP alapfilozófiája – hatalmas mérete ellenére – az ECS1 esetében is maximálisan megvalósul: az em-berközpontú létesítmény biztosítja az alkalmazottak egészségét és jóllétét. A bérlők egyedi igényei sze-rint, kulcsrakész csarnokba költözhetnek be. Az épületek a BREEAM szabványoknak és a magas EPC minősítésnek megfelelően energiahatékonyak.

Vezető szerep a zöld ipari ingatlanok területén

A változatos kialakítások és egyedi igények kiszolgálása mellett a CTP beruházásait az állandó magas minőség is jellemzi. Ezt támasztja alá a CTP cégcsoport fenntarthatósági politikája, valamint legutóbbi egyedülálló hazai eredménye, a BREEAM „Outstanding” fokozatának elnyerése a CTPark Vecsés kap-csán is, ami a legmagasabb minősítés a zöld ingatlanok piacán. Az ecseri park esetében szintén az „outstanding” fokozat megszerzése a cél, ezért a tervezés, a kivitelezés és az ingatlankezelés során is kiemelt figyelmet kap az energiahatékony üzemeltetés, a hulladékkezelés és a környezeti terhelés csök-kentése.

Folyamatos fejlesztés az igényekhez alkalmazkodva

A CTP Magyarország legújabb beruházása európai mérce szerint is jelentős fejlesztéssé fog válni, hiszen az ECS1 épület átadását követően elindítja a következő, újabb 40 ezer négyzetméteres épületének (ECS2) a fejlesztését a 2023-as évben. A CTP csak ebben a lokációban összesen 110 ezer négyzetméternyi prémium kategóriás csarnoképületet fog felépíteni zöldmezős beruházásként, amely az új ecseri megapark kiinduló pontja is egyben.


CTP