Fizetésfelmérés

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), mint az ellátásilánc szakma legnagyobb és legnívósabb szervezete minden évben elvégzi az az iparágban dolgozók fizetésének felmérését. Az MLBKT saját adatbázisán történő nagymintás adatfelvétel adatai 2015 óta jelzik az ide kapcsolható foglalkozási körök átlagos jövedelmét. A 2023-as naptári év adatait és az ehhez kapcsolódó trendeket kivonatolt formában az alábbiakban mutatjuk be. A teljes tanulmányhoz való hozzáférésért lépjen kapcsolatba az MLBKT-vel!

Eredmények
Tízből 9 a KSH átlag felett

A széles értelemben vett – a logisztikát és a beszerzést is magában foglaló – ellátásilánc-menedzsment területén dolgozók az előző évekhez hasonlóan a magyar átlagnál jóval magasabb fizetést vittek haza a tavalyi év végén. A KSH adatai szerint 2023 decemberében a Magyarországon teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 564 400 forint volt, az MLBKT nem reprezentatív felmérése alapján az ellátásilánc-menedzsmenttel foglalkozó szakemberek 89,1%-a ennél magasabb fizetést kap.

A tisztítás utáni 275 főből álló minta bruttó havi átlagkeresete 1 millió 089 ezer forint, az adatok szórása 556 ezer forint, vagyis a fizetési adatok átlagosan ennyivel térnek el az átlagos összegtől.

A fizetések mediánja bruttó 900 ezer forint, a kitöltők fele tehát ennél kevesebbet, míg másik fele ennél többet visz haza havonta. Ez az összeg valószínűleg azért is ilyen magas – részben az átlagosan jellemző magas infláció – mert magas arányban vezetői beosztásban dolgozók töltötték ki a kérdőívet (62,9%).

Növekedés valamivel az infláció mértéke alatt

Tízből hét válaszadó jelölte azt, hogy az előző évhez képest növekedett a fizetése, ennek az átlagos értéke 12,22% volt. Ez a fizetésnövekedés a teljes mintára szinte egyformán jellemző, sem a vállalatméret, sem a vállalat tulajdonosi szerkezete, sem a beosztási szint nem befolyásolja jelentősen. A megkérdezettek számára a legfontosabb érték a megbecsülés és a munkahelyi környezet. Ez is mutatja, hogy az utóbbi években felértékelődtek az emberi kapcsolatok, a munkahelyeken is.

Budapesten és Pest vármegyében a fizetések a korábbi évekhez hasonlóan most is magasabbak az országos átlagnál (2023: +22,7%), ez a különbség a tavalyi évhez képest kissé csökkent. A fővárosi régión kívül Komárom-Esztergom vármegyében számoltak még be a kitöltők kiemelkedően magas fizetésekről.

A nagyvállalatok anyagilag jobban kifizetődő választást jelentenek a munkavállalók számára, az itt dolgozók 10,7%-kal magasabb átlagos fizetésre számíthatnak, mint a KKV-knál dolgozók. Ha a vállalatok tulajdonosi hátterét nézzük, látható, hogy a külföldi cégek átlagosan 9,6%-kal magasabb fizetéseket kínálnak a hazaiakhoz képest. A kitöltő vállalatok fő tevékenységét vizsgálva kijelenthetjük, hogy az építőipar, szállítás és raktározás, valamint az információ, kommunikáció számít a legjövedelmezőbb területnek.

A felmérés megerősíti a korábbi évek tapasztalatait, miszerint a tanulás jó befektetésnek számít az ellátásilánc-menedzsment területén. Felmérésünk alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 49,7%-kal magasabb fizetésre számíthatnak, mint a középfokú végzettséggel rendelkezők . A válaszadók 54%-ának szüksége volt arra, hogy valamilyen új területen képezze magát. Ez is csak azt bizonyítja, mennyire fontos a folyamatos tanulás, új készségek elsajátítása. Ezzel a válaszadók 73,2%-a biztosan egyetért, hiszen ők a jövő évben is szeretnék képezni magukat.

Előnyben a beszerzők, hátrányban a hölgyek

A kitöltők között a beszerzésben dolgozók képviselték magukat a legnagyobb mértékben (39,3%), ezért a beszerzők fizetését külön is vizsgáltuk. Összességében megállapítható, hogy minden pozícióban a beszerzéssel is foglalkozó kollegák keresnek többet, átlagosan 16,5%-kal keresnek.

Felmérésünkben immár hat éve mi is elemezzük a nemek közötti bérszakadékot, amely idén a tavalyi évhez képest nagy mértékben nőtt (2023: 19%), amivel meghaladtuk a magyar országos átlagot (17,3%).

Juttatások a béren túl

A fizetéseken kívül vizsgáltuk még a béren kívüli juttatások alakulását is, amelyek valamilyen formájában szinte minden megkérdezett részesült a tavalyi év folyamán. Cafetéria juttatást a válaszadók négyötöde kap rendszeresen, beosztottként éves szinten a 378 ezer forintos keret nevezhető átlagosnak, vezetőként ez a csomag jellemzően 341 ezer forint körüli.

A nem pénzügyi juttatások tekintetében (az ellátásilánc-menedzsment feladatok jellegéből adódóan) a vállalati laptop és mobiltelefon használat a legelterjedtebb, viszont a felmérés fényében a szakmában továbbra sem jellemző más jellegű (pl. egészségmegőrző, vagy a dolgozói jólétet támogató) juttatások tömeges előfordulása.

Elégedettek-e munkájukkal az ellátási láncban dolgozók?

Mindezek a számok és adatok eltörpülnek annak a jelentősége mellett, hogy mennyire tesz boldoggá a karrierünk és a jelenlegi munkánk, hiszen a nap végén csak az számít, hogy mennyire vagyunk megelégedve önmagunkkal és az elért sikereinkkel. A válaszadók közel negyede teljesen elégedett a karrierjével és munkájával és csak 1,3%-uk adott 1-es értékelést.

A karrierrel való elégedettség vizsgálatakor a nemek közti különbségeket és a pozíció szintjét vizsgáltuk. Kimondható, hogy a nemek között nincs kifejezetten nagy különbség, inkább a pozíció szintjéhez köthető az elégedettség mértéke.


MLBKT