A 2021-es évről szóló kiadványban a logisztikai szolgáltató a hosszú távú programjai és azok hatásai mellett egyszeri, gyakran nem csupán a vállalat, hanem az egész iparág szempontjából úttörőnek számító projektjeit is bemutatja.

A valóban fenntartható növekedéshez egy vállalatnak nemcsak előremutató és bátor döntésekre van szüksége, hanem tervszerű munkára és napi erőfeszítésekre, hogy a tervek kézzelfogható eredményekre vezessenek. A lelkesedésnek és az ambiciózus célkitűzéseknek következetességgel és eltökéltséggel kell párosulniuk. Ez a megközelítés jellemzi a Raben Group 2021-es fenntarthatósági jelentését. A vállalat most közzétett jelentése a története során már a nyolcadik, de mindössze a második, amely a fenntarthatóságról (nemcsak a társadalmi felelősségvállalásról) szól, és az első, amely a cégcsoport valamennyi európai piacáról tartalmaz információkat.

2021 nem csupán a Raben Group fennállásának 90. évfordulója miatt volt emlékezetes, hanem mérföldkőnek tekinthető a cégcsoport fenntarthatósági törekvéseinek kiterjesztése szempontjából is, amelyek a szállítmányozás és a logisztikai iparág vezetői közé helyeznek bennünket e téren. A számos sikeresen megvalósított kezdeményezésünk miatt úgy érzem, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási szempontok mára valóban a vállalatunk mindennapjainak szerves részévé váltak – mondta Ewald Raben, a Raben Group vezérigazgatója.

A múlt évben a világjárvány hatásai még mindig nagyon erősen érezhetők voltak, de számos pozitív esemény is előtérbe került – többek között az említett évforduló, illetve a Raben Group földrajzi terjeszkedése. A vállalat környezettudatos módon ünnepelte 90 éves fennállását, az Eco2Way nevű, Európa körüli túra végén természetvédelmi projekteket bocsátottak szavazásra. Tevékenységének következő évtizedébe úgy lépett be a vállalat, hogy egyértelműen kinyilvánította a bolygó sorsa miatti aggodalmát és a jövő nemzedékei iránti felelősségérzetét. Ezzel párhuzamosan megvetette a lábát a tizennegyedik, 2022 februárjában pedig a tizenötödik európai piacon is egy görögországi és egy ausztriai logisztikai szolgálató felvásárlása nyomán. Emellett hollandiai és németországi vállalatok akvizíciójával a meglévő piacokon is megnyílt a lehetőség a vállalat előtt pozícióinak erősítésére.

Hosszútávfutás…
A 2021-es fenntarthatósági jelentésében a Raben Group hosszú távú aktivitásokat mutat be, egyebek mellett olyan területeken, mint az etika, a kockázatkezelés, az információbiztonság, a szolgáltatási minőség, az innováció, a szénlábnyom csökkentése, a hatékony szállítmányozás és hulladékgazdálkodás, munkatárs-fejlesztési projektek, biztonsági kultúra, az ellátási lánc, vagy a helyi közösségekért vállalt felelősség. Szintén helyet kaptak olyan egyszeri programok, amelyeket a vállalat kiemelt fontosságúnak ítél a következő évek működése szempontjából.

A 2025-ig szóló Fenntarthatósági Stratégiánk végleges formát öltött, és iránymutatóvá vált, konkrét és pontos célokat kitűzve az iparágunk valamennyi fontos és releváns területére nézve. Megkezdtük a klímakockázatok csoportszintű azonosítását és lehetséges hatásaik felmérését, szem előtt tartva az éghajlati válságnak a tevékenységeinket érintő következményeit az új szabályozásokkal és a kockázatkezelés változásaival kapcsolatban – mondta Ewelina Jabłońska-Gryżenia, a Rabén Group fenntarthatóságért felelős vezetője.

… és nagy ugrás

A hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződés (PPA), amely Lengyelországban zöldáramhoz segíti a vállalatot 2023 és 2029 között, és amely új fotovoltaikus parkok építéséhez járul hozzá az országban, feltétlenül ezen úttörő projektek közé tartozik. Hasonlóan nagy mérvű vállalás a 225 millió euró értékű zöldhitel-megállapodás. A hitelkamat ebben az esetben attól függ, hogy a vállalat hogyan teljesít a TFL (fuvarozás, szállítmányozás, logisztika) szektor számára felállított környezeti, társadalmi és irányítási teljesítménymutatók alapján. A Raben Group számára ez erős motiváció, hogy elérje a célokat, nevezetesen: a károsanyag-kibocsátás 30 százalékos csökkentését a létesítményeiben, és 10 százalékos mérséklését a szállításban, a legalább Euro 5 normát teljesítő tehergépkocsik arányának 96 százalékra növelését a saját és alvállalkozói flottákon belül, a vezető beosztásban dolgozó nők arányának 34 százalékra növelését, valamint az EcoVadis értékelés folyamatos javítását 2025-ig.

A jelentős piaci erő nagy felelősséggel is jár
Európa egyik vezető logisztikai szolgáltatója a rendkívül széles tevékenységi köre révén számos érdekcsoportra gyakorol hatást és globális felelősség terheli. Éppen ezért a 2021-ben elfogadott, frissített Stratégia hozzájárul az ENSZ egyes fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez: (3) egészség és jóllét, (8) tisztességes munka és gazdasági növekedés, (9) ipar, innováció és infrastruktúra, (12) felelős fogyasztás és termelés, (13) a fellépés az éghajlatváltozás ellen, valamint (17) partnerség a célok eléréséért. A Raben Group a fenntarthatóság iránti elkötelezettségének, valamint a jó gyakorlatok kifejlesztésére és megosztására való törekvésének bizonyítékaként csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásához és a Tudományos alapú célok kezdeményezéshez.

A több mint egy tucat európai piacon való jelenlét, valamint a jelentéstétel professzionális megközelítése hatalmas mennyiségű adattal jár. A mostani riport lefedi a teljes cégcsoportot (az előző Lengyelországról, Németországról és Csehországról, a korábbiak pedig csak Lengyelországról szóló információkkal szolgáltak), amely több mint 10 ezer főt foglalkoztat, több mint 9 ezer tehergépjárművet számláló flottát tart fenn, és 14 európai országban mintegy 160 telephelyet működtet. Az előző évhez hasonlóan a tartalom különböző részekre tagolódik a cégcsoport gazdasági és társadalmi hatásai, valamint a vállalatirányítási kérdések mentén. Újdonság, hogy a Raben Group most először közöl klímához kapcsolódó információkat a TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport) ajánlásai szerint. A jelentés a GRI (globális jelentéskészítési kezdeményezés) alapszintű szabványainak megfelelően készült, és független külső szereplőként a Deloitte hitelesítette.

A fenti lépések megerősítettek bennünket és a munkavállalóinkat is az ESG célok aktív támogatása iránti elkötelezettségünkben, továbbá abban is, hogy lehetséges úgy összpontosítani az üzletfejlesztésre és a növekedésre, hogy eközben a fenntarthatóságért végzett erőfeszítéseinket is erősítjük, és az ökológiai lábnyomunk korlátozásán is dolgozunk. Ilyen alapokkal magabiztosan járhatunk a terveink által kijelölt úton a következő években – összegzett a Raben Group vezérigazgatója.


Raben Group