A lean módszer, vagy ha úgy tetszik, megközelítés lényege, hogy az adott projektek szereplői közötti együttműködésre, a közös gondolkodásra és felelősségvállalásra épül. De hogyan hasznosítható ez a modell az építőiparban, és hogyan segíti a digitalizáció a hatékonyság növelését?

A lean megközelítést elsőként az Amerikai Egyesült Államok építőiparában kezdték alkalmazni, méghozzá sikeresen. Nyugat-Európában most van terjedőben, Magyarországon a többség számára még szinte teljesen ismeretlen. A modell itthoni átvételét, szélesebb körű alkalmazását nehezíti, hogy a hazai építőipart számos egyéb probléma, – a szakképzett munkaerő hiánya, az alapanyagok drágulása, az energiaárak elszabadulása – mellett a munkafolyamatok feldarabolása, a komoly teherrel járó adminisztráció, alá-fölérendeltségi viszonyok, a rivalizálás, az összefogás hiánya jellemzi.

A klasszikus munkamegosztás ma úgy néz ki egy nagyobb projektnél, hogy a megrendelő meghatározza a feladatokat, a kivitelező pedig a tervekben lefektetett követelményeket szem előtt tartva, számos esetben alvállalkozók bevonásával teljesíti a megbízást. Ha borul a terv, mert elszabadulnak a kiadások, akadozik az alapanyag-ellátás, megcsúsznak a létszámhiánnyal küszködő brigádok és emiatt nem lehet tartani az eredeti határidőket, a kivitelező viseli a felelősséget. Fizetheti a kötbért, amit megkísérelhet az alvállalkozókon behajtani, vagy a megváltozott körülményekre hivatkozva megpróbálhat szerződésmódosítást kicsikarni, ami újabb időveszteséget eredményez.

A lean rendszerben a hatékonyság növelése az első pillanattól kezdve a szereplők közötti együttműködéssel, a kivitelezési folyamatok egységes kezelésével, összehangolásával valósul meg. A sikerhez ma már nélkülözhetetlen a korszerű digitális megoldások alkalmazása, amelyekkel a projektek részvevői –azon túlmenően, hogy egyszerűsíthetik az egymás közötti információáramlást–, időt és pénzt takaríthatnak meg.

„A klasszikus és a lean modellben egyaránt fontos, hogy a projektek szereplői valós időben tudjanak egymással kommunikálni, azonnal értesüljenek a változásokról, ha módosul a terv, ha kiesik egy brigád, ha megcsúszik egy munka, ha sürgős javítanivaló van egy munkaterületen vagy nem érkezik meg időben a megrendelt építőanyag. A megfelelő szoftverek alkalmazásával éppen itt lehet a legnagyobb hatékonyságnövekedést elérni, ráadásul a tervezési, kivitelezési, épületfenntartási folyamatok digitalizációjának köszönhetően utólag is pontosan meg lehet állapítani, hogy a szereplők közül ki és mikor hibázott, így jelentősen fel lehet gyorsítani a vitás helyzetek megoldását” – mondja Simon Szilárd, a PlanRadar építőipari, épületüzemeltetési szoftvert fejlesztő és forgalmazó bécsi központú cég magyarországi részlegének vezetője.

A lean típusú modellek önmagukban nem oldják meg a hatékonysági problémákat a hazai építőiparban. Nem csodafegyverről, hanem egy eszközről van szó, amelynek használata komoly szemléletváltást igényel az ágazati szereplőktől. Rajtuk múlik, hogy élnek-e a rendszerben rejlő lehetőségekkel, vagy megmaradunk a kötbérek és a többszáz oldalas kivitelezési szerződések országának.

 

PlanRadar