Ezt felismerve rendezte meg a Magyar Logisztikai Egyesület az „Ellátási lánc biztonsága" című rendezvényét, ahol az előadók egyrészt rávilágítottak ennek az együttműködésnek a problémás területeire, másrészt átfogó képet kaphattunk arról, milyen értékes, hasznos biztonsági szolgáltatások segíthetik az áru- és cégvédelmet.

■ Dr. Újvári György, az MLE Ellátási lánc, Biztonsági Tagoza¬tának vezetője, a Life-Guard* Vagyonvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója

Közismert, hogy a logisztikai folyamatok minden fázisában adódik lehetőség az alapanyag, a félkész áru, vagy a készáru eltulajdonítására, s ezt a nem kívánt kártékony tevékenységet hivatottak meghiúsítani a biztonsági szakma jól felkészült szereplői. Sőt, a biztonság még ennél is szélesebb területet ölel fel!

A rendszerváltás után számos biztonsági vállalkozás alakult Magyarországon, vagy szűnt meg és ezek eltérő nagyságrendben és szakmai színvonalon működtek. Ez ma sincs másképp. Jelenleg az országban hozzávetőleg 4000 biztonsági cég él és dolgozik. Számukra jelentős mértékű munkát ad a logisztika, de mégis azt kell megállapítanunk, hogy ezen a területen még mindig kevesebb biztonsági munkatársunk dolgozik, mint amennyi kívánatos lenne.

Mi ennek az oka? Valószínűleg a rosszul értelmezett takarékosság, mert ilyen helyen a megbízó csak azt nézi, mennyibe kerül a biztonsági cég szolgáltatása, alkalmazása és nem hasonlítja össze a várható haszonnal.


Sokféle szemlélettel találkozunk. „Kamerákat felszerelni? Ugyan már...! Majd figyelünk." Vagy említhetem azt a megbízó által kiírt pályázatot, amelyet a biztonsági helyzet javítására írtak ki. Ki nyert? A legolcsóbb ajánlat, aminek a következtében még nagyobb lett a leltárhiány. Kétséges, hogy azon a helyen az áron kívül vajon más, szakmai szempontokat, minőséget, referenciákat vizsgált-e az, aki a pályázatot elbírálta? Pedig cég és cég között nagy különbségek lehetnek.


Ahol logisztika van, ott mindig nagy értékekről beszélhetünk, s nem mindegy, ki és hogyan tud vigyázni ezekre az értékekre. Sajnos a megbízói oldal még nem eléggé felkészült, nem eléggé fogadóképes a magas szakmai minőséget nyújtó biztonsági szolgáltatások irányába. Tisztelet a kivételnek. Találkozunk olyan szkeptikus véleményekkel is, hogy „majd fizet a biztosító...!" Pedig, olcsóbb a jól megszervezett biztonság, mint amennyit a fizetési hajlandóságukról közismert biztosítók fognak fizetni. De előfordult olyan eset is, amikor az elkeseredett tulajdonos elmondta, évi 4 milliárdos forgalma van, mégsem tudja az öreg autóját lecserélni, mert 10-20 milliós hiányok buknak ki a leltárnál.

Biztonsági cég igény-bevételével ez havi 1-2 tábla csokoládéra zsugorodott és több dolgozó kilépett. Vajon miért? A megbízó meggyőzésére a legjobb módszer a biztonsági audit, melynek során az adott logisz-tikai munkaterület felmérésével megállapíthatlak a biztonsági „hézagok" és megfelelő intézkedésekkel ezeket a kiskapukat be lehet zárni.
Az audit lehetővé teszi a meg-bízó számára, hogy független szakvéleményt kapjon az általa működtetett védelmi rendszerek hatékonyságáról. A vizsgálat feltárja, hogy az egyes területeken milyen korrekciók vagy fejlesztések alkalmazhatók, illetve szükséges-e azok bevezetése. Az auditálás kiterjed a vagyon-, tűz és munkavédelmi berendezések minőségére, hatékonyságára, a humán erőforrásra, valamint az előírások hiányosságainak fel-tárására, illetve azok végrehaj-tására.


Könnyű belátni, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat arra a területre, árucikkre kell koncentrálnunk, ami a leginkább veszélyeztetett. Mindenki találkozott már magánemberként a kereskedelemben alkalmazott áruvédelmi címkékkel, melyeket soha nem tesznek fel ásványvízre, de kivétel nélkül megtalálható a márkás röviditalokon. Sajnos a létrejött együttműködés sem mindig felhőtlen. A biztonsági cégnek fontos a megbízónál zajló munkafolyamatok pontos ismerete, de sokszor nincs kivel tárgyalni, vagy csak alacsony beosztású munkatársat jelölnek ki erre a feladatra, pedig a biz-tonsági problémák elsősorban a tulajdonosi körnek fontosak.

A biztonsági szolgáltatásokat úgy kell beépíteni a logisztikai folyamatokba, hogy azok ne lassítsák, sőt, ha lehet gyorsítsák az árumozgás sebességét. De hiába szereltük fel a kapható legkorszerűbb kamerákat és fémkereső detektorokat, építettük a legmagasabb kerítést, telepítettük a legérzékenyebb mozgásérzékelőket és a legújabb kártyaleolvasókat, ha a rendszer napi működésének feltételeit - miután az „újdonság varázsa" elmúlt - nem biztosítjuk, ha nem gyakorlunk rendszeres kontrollt a meglévő eszközök és az azokat működtetni hivatott saját és külsős dolgozók felett.

 

Általános hiba, hogy a sok millióért telepített technikát és a vagyonvédelmi céget „magára hagyják", a saját dolgozók kapcsolódó kötelezettségeit sem ellenőrzik. A legnagyobb probléma, hogy a logisztikások alig értenek a biztonsági szakmához. Általánosságban kijelenthetjük azt is, hogy jelenleg az alkalmazott biztonsági állomány sem rendelkezik a logisztikához szükséges ismeretekkel. Nincsenek felkészítve a logisztikáknál előforduló folyamatok, alkalmazott technológiák, szakszavak és egyéb alkalmazások ismeretének tekintetében.


Nagy szükségét látjuk mindezen hiányosságok kezelésére irányuló oktatási tematikák kidolgozására és a vagyonvédelmi kiszolgáló személyzet képzésére, speciális felkészítésére. Továbbá fontosnak tartanánk a logisztikai oldal védelme tekintetében szakmai kritériumok alapján meghatározni a biztonsági vállalkozások ez irányú minősítését, és e minősített társaságok Magyar Logisztikai Egyesületnél történő akkreditálását.


 

Lifeguard