Három részből álló sorozatunk első cikkében azt találtuk, hogy az e-kereskedelem térnyerése következtében az ellátási láncok közelebb húzódnak a fogyasztókhoz, és ezáltal nő a kereslet a magasabb bérleti díjjal rendelkező logisztikai ingatlanok iránt.

Sorozatunk „Az ellátási láncok értékének összetevői” címet viselő, nemrégiben megjelent második része az ellátási láncokkal kapcsolatos gazdasági összefüggéseket és azoknak az ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta, és olyan új modellt alakított ki, amelynek a segítségével értékelni tudjuk, hogy a vállalatoknak az ellátási láncaikon belül milyen kompromisszumokat kell megkötniük annak érdekében, hogy költségeiket optimalizálják és kielégítsék a szolgáltatási szintekkel kapcsolatos növekvő igényeket.

A legfontosabb megállapításokból az derül ki, hogy míg az egyetlen állandó dolog a változás, az ellátási láncok gazdasági összefüggéseinek új modellje tartós trendeket jelez az ágazaton belül, elősegítve a jövőben is működőképes ellátási láncok kialakítását és a logisztikai műveletek és beruházások tervezését. A kutatás az alábbi trendeket azonosította:

- A logisztikai ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti díj a legkisebb összetevője az ellátási láncokkal kapcsolatos költségeknek, és az általuk létrehozott érték jóval meghaladja ezt a befektetést, hiszen magasabb színvonalú szolgáltatást tesznek lehetővé, valamint költségmegtakarítást eredményeznek az ellátási lánc többi részén.
- Az ellátási láncok növekvő munkaerőigényt generálnak, és jelentősen növelik a foglalkoztatást az érintett településeken.
- Az e-kereskedelem nyomán létrejött az összehangolt kereskedelem, amelynél az ellátási láncokon belüli tevékenységek egyes részeit (kiválogatás/fizetés/kiszállítás) a fogyasztók helyett a kereskedők végzik.
- Az ellátási láncok már a fogyasztók küszöbéig érnek, egyre nagyobb kényelmet és választási lehetőséget kínálva a vásárlóknak.
- A logisztikai ingatlanok alapvető szerepet játszanak a kialakulóban lévő e-teljesítési stratégiákban, beleértve a „click-and-collect” és a kioszkos megoldásokat is.

A szükséges kompromisszumok vizsgálata érdekében a Prologis Research az ellátási láncok vizsgálatával foglalkozó vezető kutatóintézettel, a Sequoia Partnershippel együttműködve új modellt dolgozott ki az ellátási láncok összköltségének és konkrét részköltségeinek kiszámítására. Ez a modell az e-kereskedelem fokozódó befolyását is figyelembe veszi.

Mit tartogat a jövő?

A sorozat utolsó cikkében a Prologis a jövőben várható trendeket vizsgálja, többek között azt, hogy hogyan befolyásolja a technikai innováció és a gazdasági ciklusok változása az ellátási láncokkal kapcsolatos költségeket, különös tekintettel a szállítási költségekre, valamint a munkaerővel és a berendezésekkel kapcsolatos költségekre, továbbá hogy milyen hatással lesznek a különféle újítások, pl. az alternatív üzemanyagok, a robotika és az automatizálás, valamint a Big Data/prediktív analitika az ellátási láncok jövőjére, és ezen keresztül a legkeresettebb ingatlantípusok alakulására.

 

Prologis