A második negyedév végén a teljes országos modern ipari/logisztikai állomány 4.814.000 m2-t tett ki. Ebből a fővárosban és környékén található 3.306.740 m2, míg a regionális hazai állomány 1.507.260 m2.

2023 második negyedévében hat épülettel, összesen 65.580 m2-rel bővült a spekulatív állomány fővárosban, míg a regionális piacokon egy új átadást rögzítettünk. Az előbbi esetében a legnagyobb új épület a CTPark Ecser ECS1 épülete volt (42.460 m2), míg vidéken átadásra került az IGPark Miskolc első fázisa (18.480 m2).

Az üresedési ráta 2023 második negyedévének végén Budapest esetében 8,6%-on állt, ami 270 bázisponttal magasabb az előző negyedévben regisztrált adatnál, illetve 220 bázisponttal haladja meg az egy évvel korábban mért értéket. A negyedév végén összesen 283.740 m2 ipari-logisztikai terület állt üresen. A regionális hazai spekulatív ingatlan állományban 104.140 m2 üres területet rögzítettünk, ami 6,9%-os kihasználatlanságnak felel meg. Az országos kihasználatlansági mutató jelenleg 8.1%.

A második negyedévben a teljes bérlői kereslet a főváros és környékén 124.770 m2-t tett ki, ami 10%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakában regisztrált volumenhez képest. A szerződés hosszabbítások nélküli nettó kereslet 80.390 m2-t tett ki a második negyedévben, ami az előző év azonos időszakához képest 22%-os emelkedést mutat.

A második negyedév legnagyobb szerződése országos szinten egy előbérleti szerződés 32.000 m2-re a VGP Park Kecskemét E épületében, míg a Budapest és környéki piacon a legnagyobb szerződés szintén egy előbérleti megállapodás volt 22.770 m2-re a HelloParks Páty PT2-es csarnokára vonatkozóan. Az előbérletek aránya elérte a teljes kereslet 41%-át. Az előbérleti szerződéseket a szerződés megújítások követték 36%-kal, majd az új szerződések 21%-kal, míg a bővülések a teljes kereslet 2%-át tették ki.

2023 második negyedévében a Budapest és környéki piacon a BRF összesen 21 bérleti szerződést rögzített, 5.940 m2 átlagos tranzakciómérettel. A tranzakciók közül három mérete meghaladta a 10.000 m2-t. A szerződések túlnyomó része továbbra is ’big-box’ logisztikai parkokban köttetett, míg a városi-logisztikai állomány esetében hét megállapodást regisztrált a BRF a negyedév során, amelyek átlagos mérete 2.320 m2-t tett ki.

A nettó abszorpció a fővárosban és környékén 2023 második negyedévében -27.470 m2-t tett ki.

 

BRF